Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapjának megünneplése

Rákosi elvtárs 60. születésnapján egész népünk meg van győződve arról, hogy Rákosi elvtárs vezetésével hazánk végre a helyes útra tért. Arra az útra, amely nem más népek elnyomása és leigázása felé mutat, hanem amely a szabad és a szabadságukért s a békéért és demokráciáért küzdő népekkel együttműködve hivatott biztosítani hazánk további felemelkedését még fényesebbé, még dicsőbbé tenni a világban a magyar nevet! Ez az út, amelyen Rákosi elvtárs vezet bennünket – Sztálin útja! Gerő Ernő ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Rákosi Mátyást 60. születésnapján.

Kimutatás a Rákosi díszelőadás megrendeléseiről és költségelőirányzatáról  

a.

272. szám                                                                                                      [195]2. február 27.
1952.                          Bodrog Erzsébet iparművész   
Budapest
V. Váci u. 9. (T: 180-151.)

Rákosi Mátyás születésnapja alkalmából rendezendő díszelőadásra 1 drb 210 cm átmérőjű babérkoszorúval keretezett Lenin és Sztálin emblémát megrendelünk. Készítendő a kiválasztott anyagból, iparművészi plasztikus aranyhímzéssel, applikációval.
A fejek rajzánál szigorúan kell alkalmazkodni a Pártközpont által jóváhagyott embléma-rajzhoz.
Szállítási határidő: március 6-án.
Anyag- és munkadíj: 5000 Ft.
Megrendeléskor 2000 Ft fizetendő, hátralévő összeg pedig a szállítás után átutalandó az 50.153 sz. csekkszámlára.

(dr. Nyáry László)                                                                              (Juhász Andor)
h. üzemigazgató                                                                                  gazdasági vezető

MOL XXVI-I-3-272-1952. 12. doboz (Magyar Országos Levéltár Magyar Állami Operaház iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat.

*

294 szám                                                                                       [195]2. március 4.
1952.

Kiss László          festőművész
Budapest

Megbízzuk Önt a Rákosi Mátyás születése napjára készített album szövegének beírásával Oláh Gusztáv főrendezőnek utasítása alapján.
A fenti munka elvégzéséért fizet az Operaház 700. -frt tiszteletdíjat, mely a munka elvégzése után esedékes.
Szállítási határidő 1952. március hó 5-én déli 12 óra.

                                                                                         (Juhász Andor)
                                                                                       gazdasági igazgató

MOL XXVI-I-3-294-1952. 12. doboz (Magyar Országos Levéltár Magyar Állami Operaház iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat.

*

MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA                                                   Budapest, 1952. március 4.
BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁG                                                     b/7/4277..../2952. Ko/HJné
GAZDASÁGI OSZTÁLY

A válasznál és számlázásnál kérjük e számra hivatkozni-4

Magyar Állami Opera

Bdapest

Megrendeljük a benyújtott költségvetés alapján a március 8-i rendezvény belső és külső dekorációját azzal, hogy a színpadi dekoráció 4. pontjába felvett pálmák kölcsöndíját mi a Főkert felé fizetjük és így ez az Önök által benyújtott költségvetésből kiesik.                                            

                                                           Elvtársi üdvözlettel:
                                                                                  (Kertész István)

MOL XXVI-I-3-292-1952. 12. doboz (Magyar Országos Levéltár Magyar Állami Operaház iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat.

*

292 szám                                                                                                       [195]2. március 4.
Nagybudapesti Pártközpont Gazdasági Osztálya
Budapest

Mellékelten megküldjük a március 8-iki díszelőadás költségvetését 2 példányban. Kérjük az egyik példányt aláírva visszaküldeni. A bevételi kiesésünket, 43 400 Ft-ot a 91.980-008/65. p. ü. 50. bevételi számlánkra kérjük átutalni. A fennmaradó személyi és dologi kiadások 70 %-áról 70 000. -Ft-ról inkasszó nyilatkozatot kérünk, hogy az összeget lehívhassuk.

2 drb melléklet.

                                                                              (Dr. Nyáry László)
                                                                              Üzemigazgató h.

1952.
Állami Operaház
292/1952.

Színpadi dekoráció (Opera, Rákosi díszelőadás) költségelőirányzata

1.) Új textilanyag                                                                                                                               
            a) 360 fm 90 cm széles serge 49.86 Ft/fm                                                                                                                                                                            17 949.60 -Ft             

ebből 240 fm vegyi festése 9.15/ fm festés                                                                                                                                                2196-

            b) 24 fm 310 cm széles páris 174.80 Ft/fm                                                                                                                                                                           4195.20-

            c) 70 „25/m/m-es pamutzsinór (az aranyzsinórokhoz)

                 36 Ft/fm                                                                                                                                                                                                         2520-             

                 16 fm 20 cm-es rojt műselyemből 16.18 Ft/fm                                                                                                                                                258.88 -

                 4.5 fm 50 „             rojthoz pamutzsinór 150 Ft                                                                                                                                               675 -

                 6    „      6 „     aranyrojt 33.87 Ft/fm                                                                                                                                                                               203.22 -

            d) fehér filc                                                                                                                                                                                                                           140 -

            e) vörös és nemzeti taft szalag 24 fm á 10.31 Ft                                                                                                                                                                    247.44 -

2.) Scenikai műterem anyag, munkadíj                                                                                                                                                                                  2900 -

3.) Művirág                            

            a) zászlóvégekre 100 szál tűzpiros szegfű textilből

                        és plumóza á 8 Ft                                                                                                                                                                                                     1000 -

                        210 cserép peonia fehér                                                                                                                                                                                           21 000 -

                        210 „               „    rózsaszín                                        á 50 á-Ft

4.) Főkert: pálmák kölcsönzése (10 drb)                                                                                                                                                                                          810 -

5.) 210 cm Lenin, Sztálin aranyhímzett embléma, iparművészi munka, anyag, munkadíj cca:                                                                                                   5000 -

6.) Selyemre festett köztársasági címer, elkészítési díja                                                                                                                                                          400 -

7.) Fehér selyem betűapplikálás, kirajzolás, páris anyag-összeillesztés, varrás                                                                                                                        500 -

8.) Kárpitosanyag, munkadíj                                                                                                                                                                                                            1000 -

9.) Asztalos   „         „                                                                                                                                                                                                                      6.70 -

10. Rákosi elvtárs portréjához különböző képmegoldások

            (Bánhidy, Grantner, rajzok és fényképek) + keret                                                                                                                                                                 10 000 -

11.) Díszítők                                                                                                                                                                                                                                    2 560 -

12.) Világosítók                                                                                                                                                                                                                               1400 -

13.) Bojtok (26 drb) kasírozása, mintázása, szerelése                                                                                                                                                           800 -

14.) Tervezés, művészeti vezetés                                                                                                                                                                                                      3000 -

                                   Összesen:                                                        79 425.34 -Ft

Előadással kapcsolatos kiadás.

6-8-iki költségvetés bevételi térítés á 21 700 -Ft                                                                                                                                                                         43 400 -Ft

Próbák és előadással kapcsolatos túlórák                                                                                                                                                                                    4800 -Ft

Zenekar két próba                                                                                                                                                                                                                      11 800 -Ft

                                   Összesen:                                                        60 000 -Ft

Összesítés

Színpadi dekoráció                                                                                                                                                                                                                 79 425.34 -Ft

Előadással kapcsolatos kiadás                                                                                                                                                                                                60 000 -Ft

Összesen:                                                                                 139 425.34 -Ft

 

Budapest, 1952. március 4.

                        (Babati Ferenc)                                                           (Dr. Nyáry László)
                        gazd. igazgató h.                                                         üzemigazgató h.

 

MOL XXVI-I-3-292-1952. 12. doboz (Magyar Országos Levéltár Magyar Állami Operaház iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat.

Ezen a napon történt október 14.

1906

Megnyílik Budapesten a Társadalomtudományok Szabadiskolája.

1911

Budapesten bejegyzik az első magyar filmvállalatot, a Hunnia Filmgyárat.

1915

Bulgária hadat üzen Szerbiának, ezáltal csatlakozik a központi hatalmakhoz.

1918

Lemond Wekerle Sándor miniszterelnök kormánya.

1926

Lemond Bethlen István miniszterelnök kormánya.

  •  
  • 1 / 2
  • >

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt 18 évben az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Személyes sorsok, egyéni életutak

 

A történelem iránt érdeklődők körében egyre nagyobb figyelem övezi a személyes sorsok, az egyéni életpályák alakulását. Jogos elvárás, hogy a múltat kutató szakemberek – történészek, levéltárosok – ne csak a nagy társadalmi, gazdasági, politikai összefüggéseket vizsgálják, hanem emellett a „megélt történelem sokszínűségét” is bemutassák. Hiszen a kortársi tapasztalatok közvetítésével, egy-egy életút részletes megrajzolásával közelebb hozhatják a rég letűnt korszakokat, azok változatos mindennapjait. Az ún. „nagy személyiségek” életrajzai mellett a hétköznapi emberek sorsa is érdeklődésre tarthat számot. Izgalmas feladat nyomon követni, hogy a múltban ki miként cselekedett egy adott élethelyzetben, milyen döntéseket hozott, hogyan vélekedett egy bizonyos történelmi eseményről, vagy milyen kapcsolati hálóval rendelkezett. Mindenki a saját tapasztalatai alapján élte meg az ország sorsfordító pillanatait vagy hosszabb-rövidebb korszakait: a 20. századnál maradva például az első világháborút, az összeomlást, Trianont, a második világháborút, a holokausztot, a több évtizedes kommunista diktatúrát és szovjet megszállást, majd pedig a rendszerváltást s az azt követő éveket.

Az ArchívNet idei 3–4. számának témája: „Személyes sorsok, egyéni életutak”. Technikai okok miatt a két szám külön jelenik meg: a 3-as szeptember 2-án, míg a 4-es a hónap utolsó hetében. A 3. számban három, egymástól teljesen eltérő sorsú személy életútjával ismerkedhetünk meg. A Berkes József, Kántás Balázs, Szabó Piroska és Szerényi Ildikó által közösen jegyzett írásban egy vajdasági születésű, 1920-ban Magyarországra távozott, később pénzhamisítási botrányba keveredett jobboldali, irredenta érzelmű tanító, Bicskey Elek izgalmas története tárul elénk. Sorsa jól példázza, hogy az első világháborút követő impériumváltás hogyan sodort el és tett tönkre életeket, s miként álltak elő olyan kényszerhelyzetek, ahol többnyire csak rossz egyéni döntések születhettek. A kaposvári származású Mautner József – amint ez Farkas Péter írásából kiderül – teljesen más életutat járt be. Nyomdászinasként korán kapcsolatba került a munkásmozgalommal, zsidó származása miatt pedig 1942-ben munkaszolgálatosként a szovjet frontra került, ahonnan megszökött, és beállt a szovjet Vörös Hadseregbe. Kommunista meggyőződésében az 1956-os forradalom és szabadságharc sem ingatta meg. Zsilinszky Antal életpályája mindkettőjükétől eltér. Miklós Dániel dokumentumközléséből megtudhatjuk, hogy a fiatal diplomata – aki egyébként Bajcsy-Zsilinszky Endre unokatestvére volt – a londoni magyar követség titkáraként dolgozott 1941. április 6-ig, amíg Nagy-Britannia meg nem szakította Magyarországgal a diplomáciai kapcsolatot. Ezt követően nem tért haza, hanem az egyik nagy londoni emigráns csoport vezetője lett, nem sokkal később bekövetkezett öngyilkosságáig. Összeállításunkat Pécsi Tibornak a magyarországi cionista mozgalomról, valamint Marosi Tibornak az első tiszti század 1919. évi szegedi megalakulásáról szóló írásaival zárjuk.

 

Budapest, 2019. szeptember 2.

 

A szerkesztők