Egy statisztikus bevételi és kiadási naplóiból

Kovács Alajos, a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal igazgatója

„Mi 9 kor érkeztünk meg a gávai állomásra, félórai gyaloglás után a kézi podgyásszal szállásunkra. [...] Rajtunk kívül csak a háziasszony, középkorú özvegy asszony és 74 éves anyja laknak a házban. Hosszú, nagy udvar, tágas istálló, a kút a ház végén, az árnyékszék még messzebbre (80 lépés) A bútorokon sok sérülés esett, egy csomó láb kiesett vagy kitört, útközben fogni kellett a zötykölődő bútorokat, így is leesett két szekrény, újabb kár. 3 napi virrasztás után végre kialudtuk magunkat egészség elég jó. Most Isten kezében vagyunk, mi lesz még velünk, annak csak ő a megmondhatója!"

Források

  

1.

Részlet a Bevételi és kiadási napló 6. kötetéből

(1914-1915)

  

Pro memoria!

[1914.] Aug. 22-ére hívtak be katonának Egerbe a miskolczi 10/II. hadtápzászlóaljhoz. Szept. 6-ig voltam Egerben, szept. 7., 8., 9-én Pozsonyban, szept. 10. - decz. 1-ig Nagymegyeren, decz. 1- decz. 23-ig Ekecsen, ill. Apáczaszakállason, decz. 25. - 1915. január 15-ig Lissán (Csehország) január 15. - márcz. 30-ig Milowiczon, márcz. 31. - ápr. 15-ig Plauban.

A

tisztikara a következőkből állt:

  • Zlj. parancsnok: Takács Ferencz ny. őrnagy.
  • segédtiszt: Gara Miklós, főhadnagy, nagybérlő, Girincs (Zemplén)
  • gazd. főnök: Szabó Sándor, alapítv[ányi] tisztviselő, Eger
  • élelm[ezési] tiszt: Hecser Béla, kereskedő, Eger
  • orvos: dr. Davidovics Jenő, orvos, Sátoraljaújhely, később (novembertől) dr. Lóránt Gyula, orvos, Bpest
       

I. század. Parancsnok: dr. Erlach Sándor, ügyvéd, Eger

Szakaszpar[arancsnok]:

Pamlényi Béla, káptalan gazd[a]tiszt, Eger
dr. Krausz Béla, ügyvéd Bpest
Berkó Sándor, járásbíró Gyöngyös
dr. Navora László, t[ör]vényszéki. bíró, Bpest
  

II. század: Parancsnok: Mezei Géza, malomtulajdonos, Eger

Szakaszparancsnokok:

dr. Legeza János, ügyvéd, Sátoraljaújhely (meghalt febr. 10-én)
Kovács Alajos
dr. Csák István, ügyvéd, Mezőkövesd
Wind Géza, építészmérnök Eger
Szántó Géza, urad[almi] főintéző, Kartal
  

III. század, parancsnok: dr. Zselavay János, megyei főlevéltáros, Eger

Szakaszpar[ancsnok]:

dr. Holitscher Márk, ügyvéd, Budapest
Kurcz Jenő, adóhiv[atali] tiszt, Gyöngyös
Bariska Mihály    „    „        „
22-ből 9 zs. [?]                       dr. Székely Dezső ügyvéd

 

[...]

 

 1915. jan. 1.   

Főhadnagyi fizetés január hóra

 62. -

  

Készültségi pótdíj

183 33. -

  

Prágai újság (kétszer)

 36. -

2.

 

Prager Tagblatt előfiz[etés]

   1 23

  

Almádinak bére és két vasárnapi 70 f.

   5 40.

  

4 drb tiszti csillag

   1 20

 4.

 

Polgári fizetés

359 28. -

 5.

 

Családi pótlék

150. -

  

Vasúti jegy Prágába és v[issza]

   1 90. -

  

Képes lap és városi látkép

   1 06. -

  

Ebéd Prágában

   1 26. -

  

Uzsonna  "       

   - 60

  

Mozi       "

   - 80

  

Vacsora   "

   1 60. -

  

Lucerna Kabaret borral

   4 48. -

 6.

 

Szén 1 m[éter]m[ázsa] (q).

   1 80. -

 9.

 

Borravaló portásnak a Kinszky Kastélyban

   - 30

  

1908-as jub[ileumi] érem

   2. -

 10.

 

Almádinak heti pénze

   - 70

  

Sör a táborban

   - 30

 11.

 

Tea        "       reggelire

   - 28

 13.

 

Szén 1 m/m

   1 76. -

 15.

 

Tábori lap

   - 20

  

Uzsonna és vacsora Milowitzban

   1 64. -

 17.

 

Almádi heti pénze

   - 22

 20.

 

Olaj

   - 22

 21.

 

Menetrend

   - 30

 22.

 

Távirat Zsuskámnak

   - 62

  

Almádi heti pénze

   - 70

  

Kocsisnak borravaló

   1 -

  

Sütemény Lissán

   - 40

  

Vasúti jegy Lissától Bécsig

   8 04

 23.

 

Villanyos Bécsben

   - 20

  

Reggeli       "

   - 62

  

Térkép       "

   - 40

  

Vasúti jegy Bécstől Marcheggig

   1 08. -

  

Tízórai Pozsonyban

   - 50

  

Újság         "         és Bécsben

   - 40

  

Villanyos Bpesten

   - 12

 24.

 

Perronjegy   "

   - 20

  

Vasúti jegy Marcheggtől Bécsig (borrav[aló] 12 f[ilér])

   1 20. -

  

Villanyos Bécsben

   - 20

  

Lev[elező] lap  "

   - 04

  

Vacsora          "

   2 40. -

  

Vasúti jegy Bécstől Lissáig

   8 04

  

Ruhatár Bécsben

   - 30

 25.

 

Reggeli Lissán

   - 70

  

Borravaló kocsisnak

   1 -

 26.

 

Express levél Zs[uská]nak és Budaynak

   - 80

 29.

 

Uzsonna Lissán

   - 50

 31.

 

Étkezési pénz januárra (1-20 á 1.35, 21-31 á 1.10)

 39 10. -

  

Fűtési és vil[any] átalány 15-31-re á 0.50 K[orona]

   8 -

 febr. 1.

 

Főhadnagyi fiz[etés] februárra

183 33. -

  

Kész[enléti] pótdíj

 56 -

  

Kosztért Baroknak

 63 94. -

  

Fűtésért, világ[ításért] [Baroknak] (jan. 15-31-re)

   8 -

  

Étkezde felszereléséhez hozzájárulás

 29 16. -

  

Almádinak (bére és hetipénze)

   4 70. -

 5.

 

1898-as jub[ileumi] érem

   1 40. -

  

Vasúti jegy Budapesttől Bécsig Zsuskámnak

   8 96. -

  

Vasúti jegy Bécstől Nimburgig

 10 40. -

  

Vas[úti] jegy Lissától Nimburgig

  - 50

  

Vas[úti] jegy Nimburgtól Lissáig kettőnknek

   1 -

  

Polg[ári] fizetés és lakbér

759 28. -

 7.

 

Vasúti jegy Prágába (1 ½)

   2 85. -

  

Vacsora Prágában

   3 85. -

     - 30
  

Theater Varieté  "

   6 -

 8.

 

Belépti a zsidó temetőbe  

  1 10. -

  

Szálloda

  9 -

 9.

 

Almádinak heti pénze

   - 70

  

Czipősarok javítás

   - 50

  

½ kiló czukor

   - 46

 15.

 

Szobáért 10 napra á 1.64

 16 40. -

 16.

 

A menázsra befizetett pénzből visszakaptam

 30 -

  

Almádi heti pénze

   - 70

 18.

 

Borravaló czipőpuczolásért

   - 30

  

Mozi Prágában

   1 60. -

  

Borravaló kocsisnak

   1 -

 20.

 

Almádinak borravaló Zs[uska] részéről

   2 -

 21.

 

Szobáért 6 napra á 2 K és 2 K borrav[aló]

 14 -

  

Előfiz[etés] az Estre 1 hóra

  1 60

 22.

 

Mosás

  2 28

 25.

 

Borbély

  - 60

 28.

 

Étkezési pénz februárra á. 1.13

 31 64

  

Kész[enléti] pótdíj (járvány pótdíj) utólag jan. 29-f. 28.  á. 2 K.

á. 2k 62 -

  

Fűtési és vil[any] át[alány] febr 1-28 á 50 f

 14 -

 márc. 1.

 

Főhadnagyi fizetés márciusra

183 60. -

  

Kész[enléti] pótdíj márciusra (járv[ány] miatt dupl[a]) á 4 K

124 -

  

Baroknak febr. havi kosztért

 91 28. -

  

       "       "      "   fűtés- vil[ágítás]ért

 14 -

  

Az étkezde helyiségéért febr[uár] hóra

  6 37. -

  

Almádinak bére és heti pénze

  4 70. -

 3.   

Polg[ári] fizetésem

359 28. -

  

Sütemény, czukor a táborba (szolgálat)

   - 60

 4.

Szakácsnőnek és személyzetnek

    1. -

 6.

Női étkezde helyiségért Garának

    2 50

 7.

Biztosító társ[aság]tól az elveszett holmikért

450 -

 8.

Diana sósborszesz

   1 30

 10.

Közg[azdasági] Társaság 1914. évi tagdíja

  20. -

  

Éremszalag

   - 40

 12.

Adakozás a megvakult katonáknak

   4 -

 15.

Mosdószappan

   - 20

  

Benzin

   - 20

  

Citrom

   - 08

 16.

Katonaláda

   6. -

 18.

Személyzetnek az étkezdében Sándor napra

   2. -

 23.

Vasúti jegy Prágába és v[issza]

   1 90

  

Fürdő Prágában

   1 20

  

Ebéd      "

   2 36

  

Sárga fűzős cipő  "

  19. -

  

Képeslap            "

   - 18

  

12 fénykép (lev[elező]lap) utáncsináltatás

   3 20

  

Uzsonna Prágában

   - 80

  

Mozi           "

   1 10

  

Sebesült katonának mozi  "

   - 40

  

Vacsora                        "

   2 24

 25.

Adakozás a Rekonvalestenten Abt[eilung]nak

   2.-

 26.

Postaköltség (csomag haza)

   1 44

  

Előfizetés a Bud[apesti] Hírlapra ápr[ilis]-jún[ius]

   7. -

  

     "        az Estre (1 hó)

   1 50

 30.

Reggeli Lissán

   - 56

 30.

Sonka Lissán

   1. -

  

Ebéd Prágában (Sunchow)

   2. -

  

Sütemény, narancs  „  

   1 10

  

Villanyos

   - 42

 31.

Reggeli Plauban

   - 48

  

Menekülteknek  "

   - 40

  

Petróleum        "

   - 40

  

Ebéd, vacsora  "

   3 70

  

Étkezési pénz márc[ius]ra (1-15 á 1.20, 16-31 á 1-18)

  36 88

  

Fűtés vil[lany] át[alány]       „      (1 - 29  á  50 f.)

  14 50

  

Milowitzi étk[ezési] helyiségért márc[ius]ra

    6 91

  

Almádi bére

    4. -

  

Express levél

    - 40

          ápr.1.

Távirat Zsuskámnak

    - 92

  

Főhadnagyi fizetés ápr[ilis]ra

183 33

  

Készülts[égi] pótdíj     „     á 2 K

    - 60

  

Borbély

    - 60

  

Sürgöny kihordónak

    - 20

  

Koldus

    - 10

  

Névjegy és boríték hozzá

    1 50

 2.

Baroknak márc[ius] havi kosztért

  59 98

  

Baroknak fűtés és világításért

  14 50

 3.

Polgári fizetés

359 28

  

Családi pótlék

150. -

 4.

Almádinak húsvétra és a rendes heti pénze

   2 70

 6.

Rum

   1 50

 8.

Mosás

   2. -

 9.

Vasúti jegy Pilsenbe és v[issza]

   3 90

  

Tízórai Pilsenben

   - 50

  

Ebéd         „   

   2 71

  

Uzsonna    „   

   - 72

  

Képeslap, bélyeg  „ 

   - 90

  

Tiszti sapka         "

   7. -

  

Perronjegy          "

   - 20

  

Városi térkép       „  

   - 60

 10.

Sakkjátékhoz hozzájárulás

   - 56

 11.

Köpönyegjavítás (új bélés)

   4. -

  

Vasúti jegy Marienbadba és v[issza]

   1 20

  

Villanyos Marienbadban

   - 40

 12.

Almádinak heti pénze

   - 70

 13.

Szén (2 mm) és aprófa

   6 60

 14.

Kosztért Baroknak (14 nap)

 28 78

 15.

Távirat Zsuskámnak

   - 80

  

Almádinak

 10. -

  

Étkezdei szolgáknak borrav[aló]

   4. -

  

Étkezdehasználatért

   2 50

  

Étkezési pénz ápr[ilis] 1-15.

 18 27

  

Szabó Sándortól a köpönyegért

 50. -

  

Borravaló kocsisnak

   1. -

  

Uzsonna Gmündben

   - 48

  

Hordár Bécsben

   - 80

  

Kocsi        "

   4 40

  

Vacsora    "

   2 99

  

Hordár      "

   1. -

  

Újság       "

   - 28

  

Kalauznak "

   1. -

 

Április 16-ától újra itthon, hála legyen a jó Istennek!

 

[ápr] 16.

   

Hordár Bpesten

  2. -

 

 

Kocsi

  3 60. -

 

 

Hídpénz

  - 40

 

 

Ajánlott levél

  - 45

 

 

Bélyeg, E. U. [?]

  - 56

17.

 

Villanyos, alagút

  - 40

 

 

Villanyos

  - 48

 

 

Perronjegy

  - 20

 

 

Datolya, czukros narancshéj

  - 60

 

 

Mozi (Tivoli)

  1 80. -

 

 

Ruhatár

  - 10

 

 

Levelezőlap

  - 30

18.

 

Propeller

  - 52

 

 

Hadi egészségügyi kiállítás

  1 -

 

 

Kapupénz a portásnak

  - 40

19.

 

Villanyos

  - 12

20.

 

Villanyos

  - 28

 

 

Az Est

  - 06

 

 

 

Az új Fräulein jött ápr[ilis] 21-én.

 

 

21.

 

Fräuleinnek 20 napi fizetése

 20 -

 

 

Nyugtabélyeg

  - 64

22.

 

Propeller

  - 10

 

 

Áprilisi fiz. többlet

 91 24. -

 

 

Baksának pénzhozatalért

  - 50

 

 

12 pár harisnya gyerekeknek

 15 12. -

 

 

Glacé kesztyű

  3 40. -

 

 

Ernyőtok

  1 20. -

 

 

3 pár kézelő

  2 10. -

23.

 

Otthon mozi

  1 90. -

 

 

Kéregető

  - 20

 

 

Kapupénz

  - 10

24.

 

Mozi (Helin) gyerekekkel

  1 60. -

 

 

Oltástapasz

  - 40

25.

 

Villanyos Újpestre és v[issza]

  2. -

 

 

 

Az új Fräulein jött ápr. 26-án.

 

 

26.

 

Új Idők ¼ év

  3 50. -

 

 

Anya és Csecsemővédő egyesület tagdíj

  4 -

 

 

Sorsjegyrészlet

  6 -

 

 

E. U. [?]

  - 06

 

 

Fräulein 5 napi fizetése

  5 -

 

 

Kis ágyú Lórántkának

  2 -

 

 

Ijj és nyíl Titikének

  - 70

 

 

Labda Elemérkének

  - 60

 

 

Patron

  - 10

30.

 

Délutáni díj

 74 67. -

 

 

Stat[isztikai] szöv[övetség] részlet (2)

  6 -

 

Tartalomjegyzék

Ezen a napon történt augusztus 20.

1938

A gödi fészekben megtartott munkás–paraszt sporttalálkozó antifasisz-ta tüntetéssé változott.

1953

Százezer néző jelenlétében megnyitotta kapuit a Népstadion (mai neve: Puskás Ferenc Stadion). Befogadóképessége megközelítette a 100 ezer...Tovább

1961

Megnyílt Budapest első számú nyári szórakozóhelye, a Budai Ifjúsági Park. Nemcsak az első alkalommal, de a későbbiekben is nagyjából 2000–...Tovább

1963

Az utolsó falut (Aporliget) is bekötötték a villamos-energia hálózatba.

1969

A tisztavatást első alkalommal rendezték meg a Parlament előtt (egészen 2006-ig).

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt 18 évben az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Rendszerváltás, 1989–1990
 

„Kérlek, ez egy új török hódoltság… Addig tart, amíg a Szovjetunió tart!” – mondta a szovjet megszállás nyomán előállt magyarországi helyzetről Szekfű Gyula történész, moszkvai követ 1946 karácsonyán régi ismerősének, Kovács Imre népi írónak. Jóslata szerencsére csak részben vált be: a szovjet uralom nem 150, hanem „csak” 45 évig tartott, ugyanakkor Moszkva hegemóniájának megszűnése valóban mélyreható politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális változásokat idézett elő nemcsak Magyarországon, hanem a térség többi államában is.

Az 1989–1990-ben végbement rendszerváltás vagy rendszerváltozás mindenekelőtt azt jelentette, hogy az addigi egypárti diktatúrát a politikai pluralizmus, pontosabban a parlamenti demokrácia, a központi tervgazdálkodást a piaci szabad verseny, a marxista ideológia egyeduralmát pedig a szellemi sokszínűség váltotta fel. 

Az átmenet egyik előfeltétele a szovjet csapatok kivonása volt. Mihail Gorbacsov, a reformer pártfőtitkár a szovjet haderőnek a térségből való részleges kivonására már 1988 decemberében, az ENSZ New York-i közgyűlésén ígéretet tett, és 1989. április 25-én valóban elindult haza az első szovjet alakulat. Ez összhangban állt a társadalom túlnyomó többségének akaratával: a Budapesten, 1989. március 15-én megtartott több tízezres tüntetésen Cserhalmi György színész olvasta fel a 12 pontban összefoglalt ellenzéki állásfoglalást, amely többek között a semleges, független Magyarország megteremtését és a szovjet csapatok teljes kivonását követelte.

A rendszerváltást leginkább meghatározó események közé tartozott két „politikai” temetés: 1989. június 16-án, 31 évvel a kivégzés után temették Nagy Imrét, Gimes Miklóst, Losonczy Gézát, Maléter Pált, Szilágyi Józsefet és az 1956-os forradalom névtelen mártírjait, néhány héttel később, július 14-én pedig Kádár Jánost, akivel együtt a róla elnevezett korszak is a múlté lett. Két fontos jogi aktust is meg kell említenünk: a korábbi állampárt, az MSZMP megszüntetését az 1989. október 6–8-án tartott kongresszuson, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltását október 23-án. 

A rendszerváltást az 1990 márciusában lebonyolított első szabad országgyűlési választás, és az ugyanazon év őszén megtartott önkormányzati választás zárta le. Az utolsó szovjet katona Záhonynál, 1991. június 19-én hagyta el Magyarországot.

 Az ArchívNet idei 2. számában két írás foglalkozik a rendszerváltással: Jobst Ágnes az állambiztonsági szervek körében végbement rendszerváltást vizsgálja, Garadnai Zoltán pedig a korabeli magyar külpolitika változásait láttatja francia szemszögből. Az összeállítás másik két dokumentumközlése a magyar feminista mozgalom történetével, illetve 1949-ben Magyarországra került görög menekültek sorsával foglalkozik.

 

Budapest, 2019. június 28.

 

A szerkesztők