Egy statisztikus bevételi és kiadási naplóiból

Kovács Alajos, a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal igazgatója

„Mi 9 kor érkeztünk meg a gávai állomásra, félórai gyaloglás után a kézi podgyásszal szállásunkra. [...] Rajtunk kívül csak a háziasszony, középkorú özvegy asszony és 74 éves anyja laknak a házban. Hosszú, nagy udvar, tágas istálló, a kút a ház végén, az árnyékszék még messzebbre (80 lépés) A bútorokon sok sérülés esett, egy csomó láb kiesett vagy kitört, útközben fogni kellett a zötykölődő bútorokat, így is leesett két szekrény, újabb kár. 3 napi virrasztás után végre kialudtuk magunkat egészség elég jó. Most Isten kezében vagyunk, mi lesz még velünk, annak csak ő a megmondhatója!"

Források

  

1.

Részlet a Bevételi és kiadási napló 6. kötetéből

(1914-1915)

  

Pro memoria!

[1914.] Aug. 22-ére hívtak be katonának Egerbe a miskolczi 10/II. hadtápzászlóaljhoz. Szept. 6-ig voltam Egerben, szept. 7., 8., 9-én Pozsonyban, szept. 10. - decz. 1-ig Nagymegyeren, decz. 1- decz. 23-ig Ekecsen, ill. Apáczaszakállason, decz. 25. - 1915. január 15-ig Lissán (Csehország) január 15. - márcz. 30-ig Milowiczon, márcz. 31. - ápr. 15-ig Plauban.

A

tisztikara a következőkből állt:

  • Zlj. parancsnok: Takács Ferencz ny. őrnagy.
  • segédtiszt: Gara Miklós, főhadnagy, nagybérlő, Girincs (Zemplén)
  • gazd. főnök: Szabó Sándor, alapítv[ányi] tisztviselő, Eger
  • élelm[ezési] tiszt: Hecser Béla, kereskedő, Eger
  • orvos: dr. Davidovics Jenő, orvos, Sátoraljaújhely, később (novembertől) dr. Lóránt Gyula, orvos, Bpest
       

I. század. Parancsnok: dr. Erlach Sándor, ügyvéd, Eger

Szakaszpar[arancsnok]:

Pamlényi Béla, káptalan gazd[a]tiszt, Eger
dr. Krausz Béla, ügyvéd Bpest
Berkó Sándor, járásbíró Gyöngyös
dr. Navora László, t[ör]vényszéki. bíró, Bpest
  

II. század: Parancsnok: Mezei Géza, malomtulajdonos, Eger

Szakaszparancsnokok:

dr. Legeza János, ügyvéd, Sátoraljaújhely (meghalt febr. 10-én)
Kovács Alajos
dr. Csák István, ügyvéd, Mezőkövesd
Wind Géza, építészmérnök Eger
Szántó Géza, urad[almi] főintéző, Kartal
  

III. század, parancsnok: dr. Zselavay János, megyei főlevéltáros, Eger

Szakaszpar[ancsnok]:

dr. Holitscher Márk, ügyvéd, Budapest
Kurcz Jenő, adóhiv[atali] tiszt, Gyöngyös
Bariska Mihály    „    „        „
22-ből 9 zs. [?]                       dr. Székely Dezső ügyvéd

 

[...]

 

 1915. jan. 1.   

Főhadnagyi fizetés január hóra

 62. -

  

Készültségi pótdíj

183 33. -

  

Prágai újság (kétszer)

 36. -

2.

 

Prager Tagblatt előfiz[etés]

   1 23

  

Almádinak bére és két vasárnapi 70 f.

   5 40.

  

4 drb tiszti csillag

   1 20

 4.

 

Polgári fizetés

359 28. -

 5.

 

Családi pótlék

150. -

  

Vasúti jegy Prágába és v[issza]

   1 90. -

  

Képes lap és városi látkép

   1 06. -

  

Ebéd Prágában

   1 26. -

  

Uzsonna  "       

   - 60

  

Mozi       "

   - 80

  

Vacsora   "

   1 60. -

  

Lucerna Kabaret borral

   4 48. -

 6.

 

Szén 1 m[éter]m[ázsa] (q).

   1 80. -

 9.

 

Borravaló portásnak a Kinszky Kastélyban

   - 30

  

1908-as jub[ileumi] érem

   2. -

 10.

 

Almádinak heti pénze

   - 70

  

Sör a táborban

   - 30

 11.

 

Tea        "       reggelire

   - 28

 13.

 

Szén 1 m/m

   1 76. -

 15.

 

Tábori lap

   - 20

  

Uzsonna és vacsora Milowitzban

   1 64. -

 17.

 

Almádi heti pénze

   - 22

 20.

 

Olaj

   - 22

 21.

 

Menetrend

   - 30

 22.

 

Távirat Zsuskámnak

   - 62

  

Almádi heti pénze

   - 70

  

Kocsisnak borravaló

   1 -

  

Sütemény Lissán

   - 40

  

Vasúti jegy Lissától Bécsig

   8 04

 23.

 

Villanyos Bécsben

   - 20

  

Reggeli       "

   - 62

  

Térkép       "

   - 40

  

Vasúti jegy Bécstől Marcheggig

   1 08. -

  

Tízórai Pozsonyban

   - 50

  

Újság         "         és Bécsben

   - 40

  

Villanyos Bpesten

   - 12

 24.

 

Perronjegy   "

   - 20

  

Vasúti jegy Marcheggtől Bécsig (borrav[aló] 12 f[ilér])

   1 20. -

  

Villanyos Bécsben

   - 20

  

Lev[elező] lap  "

   - 04

  

Vacsora          "

   2 40. -

  

Vasúti jegy Bécstől Lissáig

   8 04

  

Ruhatár Bécsben

   - 30

 25.

 

Reggeli Lissán

   - 70

  

Borravaló kocsisnak

   1 -

 26.

 

Express levél Zs[uská]nak és Budaynak

   - 80

 29.

 

Uzsonna Lissán

   - 50

 31.

 

Étkezési pénz januárra (1-20 á 1.35, 21-31 á 1.10)

 39 10. -

  

Fűtési és vil[any] átalány 15-31-re á 0.50 K[orona]

   8 -

 febr. 1.

 

Főhadnagyi fiz[etés] februárra

183 33. -

  

Kész[enléti] pótdíj

 56 -

  

Kosztért Baroknak

 63 94. -

  

Fűtésért, világ[ításért] [Baroknak] (jan. 15-31-re)

   8 -

  

Étkezde felszereléséhez hozzájárulás

 29 16. -

  

Almádinak (bére és hetipénze)

   4 70. -

 5.

 

1898-as jub[ileumi] érem

   1 40. -

  

Vasúti jegy Budapesttől Bécsig Zsuskámnak

   8 96. -

  

Vasúti jegy Bécstől Nimburgig

 10 40. -

  

Vas[úti] jegy Lissától Nimburgig

  - 50

  

Vas[úti] jegy Nimburgtól Lissáig kettőnknek

   1 -

  

Polg[ári] fizetés és lakbér

759 28. -

 7.

 

Vasúti jegy Prágába (1 ½)

   2 85. -

  

Vacsora Prágában

   3 85. -

     - 30
  

Theater Varieté  "

   6 -

 8.

 

Belépti a zsidó temetőbe  

  1 10. -

  

Szálloda

  9 -

 9.

 

Almádinak heti pénze

   - 70

  

Czipősarok javítás

   - 50

  

½ kiló czukor

   - 46

 15.

 

Szobáért 10 napra á 1.64

 16 40. -

 16.

 

A menázsra befizetett pénzből visszakaptam

 30 -

  

Almádi heti pénze

   - 70

 18.

 

Borravaló czipőpuczolásért

   - 30

  

Mozi Prágában

   1 60. -

  

Borravaló kocsisnak

   1 -

 20.

 

Almádinak borravaló Zs[uska] részéről

   2 -

 21.

 

Szobáért 6 napra á 2 K és 2 K borrav[aló]

 14 -

  

Előfiz[etés] az Estre 1 hóra

  1 60

 22.

 

Mosás

  2 28

 25.

 

Borbély

  - 60

 28.

 

Étkezési pénz februárra á. 1.13

 31 64

  

Kész[enléti] pótdíj (járvány pótdíj) utólag jan. 29-f. 28.  á. 2 K.

á. 2k 62 -

  

Fűtési és vil[any] át[alány] febr 1-28 á 50 f

 14 -

 márc. 1.

 

Főhadnagyi fizetés márciusra

183 60. -

  

Kész[enléti] pótdíj márciusra (járv[ány] miatt dupl[a]) á 4 K

124 -

  

Baroknak febr. havi kosztért

 91 28. -

  

       "       "      "   fűtés- vil[ágítás]ért

 14 -

  

Az étkezde helyiségéért febr[uár] hóra

  6 37. -

  

Almádinak bére és heti pénze

  4 70. -

 3.   

Polg[ári] fizetésem

359 28. -

  

Sütemény, czukor a táborba (szolgálat)

   - 60

 4.

Szakácsnőnek és személyzetnek

    1. -

 6.

Női étkezde helyiségért Garának

    2 50

 7.

Biztosító társ[aság]tól az elveszett holmikért

450 -

 8.

Diana sósborszesz

   1 30

 10.

Közg[azdasági] Társaság 1914. évi tagdíja

  20. -

  

Éremszalag

   - 40

 12.

Adakozás a megvakult katonáknak

   4 -

 15.

Mosdószappan

   - 20

  

Benzin

   - 20

  

Citrom

   - 08

 16.

Katonaláda

   6. -

 18.

Személyzetnek az étkezdében Sándor napra

   2. -

 23.

Vasúti jegy Prágába és v[issza]

   1 90

  

Fürdő Prágában

   1 20

  

Ebéd      "

   2 36

  

Sárga fűzős cipő  "

  19. -

  

Képeslap            "

   - 18

  

12 fénykép (lev[elező]lap) utáncsináltatás

   3 20

  

Uzsonna Prágában

   - 80

  

Mozi           "

   1 10

  

Sebesült katonának mozi  "

   - 40

  

Vacsora                        "

   2 24

 25.

Adakozás a Rekonvalestenten Abt[eilung]nak

   2.-

 26.

Postaköltség (csomag haza)

   1 44

  

Előfizetés a Bud[apesti] Hírlapra ápr[ilis]-jún[ius]

   7. -

  

     "        az Estre (1 hó)

   1 50

 30.

Reggeli Lissán

   - 56

 30.

Sonka Lissán

   1. -

  

Ebéd Prágában (Sunchow)

   2. -

  

Sütemény, narancs  „  

   1 10

  

Villanyos

   - 42

 31.

Reggeli Plauban

   - 48

  

Menekülteknek  "

   - 40

  

Petróleum        "

   - 40

  

Ebéd, vacsora  "

   3 70

  

Étkezési pénz márc[ius]ra (1-15 á 1.20, 16-31 á 1-18)

  36 88

  

Fűtés vil[lany] át[alány]       „      (1 - 29  á  50 f.)

  14 50

  

Milowitzi étk[ezési] helyiségért márc[ius]ra

    6 91

  

Almádi bére

    4. -

  

Express levél

    - 40

          ápr.1.

Távirat Zsuskámnak

    - 92

  

Főhadnagyi fizetés ápr[ilis]ra

183 33

  

Készülts[égi] pótdíj     „     á 2 K

    - 60

  

Borbély

    - 60

  

Sürgöny kihordónak

    - 20

  

Koldus

    - 10

  

Névjegy és boríték hozzá

    1 50

 2.

Baroknak márc[ius] havi kosztért

  59 98

  

Baroknak fűtés és világításért

  14 50

 3.

Polgári fizetés

359 28

  

Családi pótlék

150. -

 4.

Almádinak húsvétra és a rendes heti pénze

   2 70

 6.

Rum

   1 50

 8.

Mosás

   2. -

 9.

Vasúti jegy Pilsenbe és v[issza]

   3 90

  

Tízórai Pilsenben

   - 50

  

Ebéd         „   

   2 71

  

Uzsonna    „   

   - 72

  

Képeslap, bélyeg  „ 

   - 90

  

Tiszti sapka         "

   7. -

  

Perronjegy          "

   - 20

  

Városi térkép       „  

   - 60

 10.

Sakkjátékhoz hozzájárulás

   - 56

 11.

Köpönyegjavítás (új bélés)

   4. -

  

Vasúti jegy Marienbadba és v[issza]

   1 20

  

Villanyos Marienbadban

   - 40

 12.

Almádinak heti pénze

   - 70

 13.

Szén (2 mm) és aprófa

   6 60

 14.

Kosztért Baroknak (14 nap)

 28 78

 15.

Távirat Zsuskámnak

   - 80

  

Almádinak

 10. -

  

Étkezdei szolgáknak borrav[aló]

   4. -

  

Étkezdehasználatért

   2 50

  

Étkezési pénz ápr[ilis] 1-15.

 18 27

  

Szabó Sándortól a köpönyegért

 50. -

  

Borravaló kocsisnak

   1. -

  

Uzsonna Gmündben

   - 48

  

Hordár Bécsben

   - 80

  

Kocsi        "

   4 40

  

Vacsora    "

   2 99

  

Hordár      "

   1. -

  

Újság       "

   - 28

  

Kalauznak "

   1. -

 

Április 16-ától újra itthon, hála legyen a jó Istennek!

 

[ápr] 16.

   

Hordár Bpesten

  2. -

 

 

Kocsi

  3 60. -

 

 

Hídpénz

  - 40

 

 

Ajánlott levél

  - 45

 

 

Bélyeg, E. U. [?]

  - 56

17.

 

Villanyos, alagút

  - 40

 

 

Villanyos

  - 48

 

 

Perronjegy

  - 20

 

 

Datolya, czukros narancshéj

  - 60

 

 

Mozi (Tivoli)

  1 80. -

 

 

Ruhatár

  - 10

 

 

Levelezőlap

  - 30

18.

 

Propeller

  - 52

 

 

Hadi egészségügyi kiállítás

  1 -

 

 

Kapupénz a portásnak

  - 40

19.

 

Villanyos

  - 12

20.

 

Villanyos

  - 28

 

 

Az Est

  - 06

 

 

 

Az új Fräulein jött ápr[ilis] 21-én.

 

 

21.

 

Fräuleinnek 20 napi fizetése

 20 -

 

 

Nyugtabélyeg

  - 64

22.

 

Propeller

  - 10

 

 

Áprilisi fiz. többlet

 91 24. -

 

 

Baksának pénzhozatalért

  - 50

 

 

12 pár harisnya gyerekeknek

 15 12. -

 

 

Glacé kesztyű

  3 40. -

 

 

Ernyőtok

  1 20. -

 

 

3 pár kézelő

  2 10. -

23.

 

Otthon mozi

  1 90. -

 

 

Kéregető

  - 20

 

 

Kapupénz

  - 10

24.

 

Mozi (Helin) gyerekekkel

  1 60. -

 

 

Oltástapasz

  - 40

25.

 

Villanyos Újpestre és v[issza]

  2. -

 

 

 

Az új Fräulein jött ápr. 26-án.

 

 

26.

 

Új Idők ¼ év

  3 50. -

 

 

Anya és Csecsemővédő egyesület tagdíj

  4 -

 

 

Sorsjegyrészlet

  6 -

 

 

E. U. [?]

  - 06

 

 

Fräulein 5 napi fizetése

  5 -

 

 

Kis ágyú Lórántkának

  2 -

 

 

Ijj és nyíl Titikének

  - 70

 

 

Labda Elemérkének

  - 60

 

 

Patron

  - 10

30.

 

Délutáni díj

 74 67. -

 

 

Stat[isztikai] szöv[övetség] részlet (2)

  6 -

 

Tartalomjegyzék

Ezen a napon történt október 14.

1906

Megnyílik Budapesten a Társadalomtudományok Szabadiskolája.

1911

Budapesten bejegyzik az első magyar filmvállalatot, a Hunnia Filmgyárat.

1915

Bulgária hadat üzen Szerbiának, ezáltal csatlakozik a központi hatalmakhoz.

1918

Lemond Wekerle Sándor miniszterelnök kormánya.

1926

Lemond Bethlen István miniszterelnök kormánya.

  •  
  • 1 / 2
  • >

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt 18 évben az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Személyes sorsok, egyéni életutak

 

A történelem iránt érdeklődők körében egyre nagyobb figyelem övezi a személyes sorsok, az egyéni életpályák alakulását. Jogos elvárás, hogy a múltat kutató szakemberek – történészek, levéltárosok – ne csak a nagy társadalmi, gazdasági, politikai összefüggéseket vizsgálják, hanem emellett a „megélt történelem sokszínűségét” is bemutassák. Hiszen a kortársi tapasztalatok közvetítésével, egy-egy életút részletes megrajzolásával közelebb hozhatják a rég letűnt korszakokat, azok változatos mindennapjait. Az ún. „nagy személyiségek” életrajzai mellett a hétköznapi emberek sorsa is érdeklődésre tarthat számot. Izgalmas feladat nyomon követni, hogy a múltban ki miként cselekedett egy adott élethelyzetben, milyen döntéseket hozott, hogyan vélekedett egy bizonyos történelmi eseményről, vagy milyen kapcsolati hálóval rendelkezett. Mindenki a saját tapasztalatai alapján élte meg az ország sorsfordító pillanatait vagy hosszabb-rövidebb korszakait: a 20. századnál maradva például az első világháborút, az összeomlást, Trianont, a második világháborút, a holokausztot, a több évtizedes kommunista diktatúrát és szovjet megszállást, majd pedig a rendszerváltást s az azt követő éveket.

Az ArchívNet idei 3–4. számának témája: „Személyes sorsok, egyéni életutak”. Technikai okok miatt a két szám külön jelenik meg: a 3-as szeptember 2-án, míg a 4-es a hónap utolsó hetében. A 3. számban három, egymástól teljesen eltérő sorsú személy életútjával ismerkedhetünk meg. A Berkes József, Kántás Balázs, Szabó Piroska és Szerényi Ildikó által közösen jegyzett írásban egy vajdasági születésű, 1920-ban Magyarországra távozott, később pénzhamisítási botrányba keveredett jobboldali, irredenta érzelmű tanító, Bicskey Elek izgalmas története tárul elénk. Sorsa jól példázza, hogy az első világháborút követő impériumváltás hogyan sodort el és tett tönkre életeket, s miként álltak elő olyan kényszerhelyzetek, ahol többnyire csak rossz egyéni döntések születhettek. A kaposvári származású Mautner József – amint ez Farkas Péter írásából kiderül – teljesen más életutat járt be. Nyomdászinasként korán kapcsolatba került a munkásmozgalommal, zsidó származása miatt pedig 1942-ben munkaszolgálatosként a szovjet frontra került, ahonnan megszökött, és beállt a szovjet Vörös Hadseregbe. Kommunista meggyőződésében az 1956-os forradalom és szabadságharc sem ingatta meg. Zsilinszky Antal életpályája mindkettőjükétől eltér. Miklós Dániel dokumentumközléséből megtudhatjuk, hogy a fiatal diplomata – aki egyébként Bajcsy-Zsilinszky Endre unokatestvére volt – a londoni magyar követség titkáraként dolgozott 1941. április 6-ig, amíg Nagy-Britannia meg nem szakította Magyarországgal a diplomáciai kapcsolatot. Ezt követően nem tért haza, hanem az egyik nagy londoni emigráns csoport vezetője lett, nem sokkal később bekövetkezett öngyilkosságáig. Összeállításunkat Pécsi Tibornak a magyarországi cionista mozgalomról, valamint Marosi Tibornak az első tiszti század 1919. évi szegedi megalakulásáról szóló írásaival zárjuk.

 

Budapest, 2019. szeptember 2.

 

A szerkesztők