Sikertelen támadás a dohányzók ellen

Az Országos Füstmentes Egyesület a rendszerváltás előtt

„A dohányzók közvetve vagy közvetlenül nagyon sok ártalmat okoznak a társadalomnak. Szennyezik a levegőt, rossz példát mutatnak a felnövekvő generációnak. Gyenge akaratú em-berek, a szenvedély rabjai. Az ilyen emberek más területen is lazább erkölcsi felfogást enged-nek meg maguknak. Villamos és autóbusz megállókban valóságos szemétdombot alakítanak ki az eldobott cigaret-tavégekkel, végül és elsősorban saját egészségüket is károsítják, nem szólva terhes anyák fele-lőtlenségéről, akik veszélyeztetik ártatlan magzataikat a nikotin méreggel.”

A „Rák ellen, az emberért, a holnapért!" alapítvány „Füstmentes Nap" kampánya

a.

* * *

Uzonyi Tamás levele Vitray Tamásnak
Javaslat az „Egy nap dohányzásmentes Magyarországot!" akcióra
1988. január 18.

HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ
Vezérigazgató

Budapest, 1988. január 18.

Vitray Tamás elvtársnak
„Rák ellen, az emberért, a holnapért!"
Alapítvány kuratórium elnökének

Kedves Vitray Elvtárs!

Befejezéséhez közeledik a Hungária Biztosító által egy évre meghirdetett „Füstmentes Falu" akció. Az előzetes feltételek szerint február végén kell eredményt hirdetnünk: mely falvaknak ítéli oda a társadalmi bizottság az általunk kitűzött 1 500 000 forintot, illetve a kisfalvak számára az OENI által ígért 100 000 forintot.

A díjkiosztás teremtette hatást kívánjuk felhasználni a nemzeti egészségmegőrző program céljait szolgáló akcióra.

Javasoljuk az Egészségügyi Világnapra, melyet a WHO dohányzás ellenes nappá nyilvánított, szervezzük meg az „Egy nap dohányzásmentes Magyarországot!".

Lényege: kérjük, hogy az Egészségügyi Világnapon nyilvános helyen és közterületen ne dohányozzon senki sem. Továbbá a dohányzásra költött egy napi összeget mindenki adja a „Rák ellenes" alapítványnak. A Hungária Biztosító vállalja: amennyi az országos gyűjtésből összejön, ugyanakkora összeget ad a nemzeti egészségmegőrző program céljára.

A felhívást az alapítvány kuratóriuma teszi közzé, az akció részletes tervét a Hungária Biztosító dolgozza ki, költségeit is vállalja. (Előzetes terv mellékelve.)

A gyűjtést - közjegyzői ellenőrzés mellett - iskolai szünet lévén - diákok végzik, így ennek is jelentős egészségnevelő hatása érvényesül.

Elvtársi üdvözlettel:
Uzonyi Tamás

* * *

Felhívás az „Egy nap füstmentes Magyarország" országos akcióhoz

„Egy nap füstmentes Magyarország!"

Időpont: Egészségügyi Világnap, április 7.

A felhívás közzététele:
A „Füstmentes falu" akció díjkiosztásán.

Sajtótájékoztató a MUOSZ egészségügyi szakosztályával a díjkiosztás napján.

Agitáció folyamatosan március - április 6-ig, majd az eredmény összesítéséről.

Az iskola beszervezése:
Általános iskola 7-8, középiskola I-II. osztályaiból gyűjtőpárok.

Hungária Biztosító hálózat tájékoztatása, feladatai:
A helyi gyűjtés megszervezése

  1. gyűjtőpárok kijelöltetése
  2. gyűjtőhelyek kijelöltetése (HB hálózat)
  3. közjegyzői megállapodás
  4. számozott perselyek kiadása
  5. számozott perselyek kibontása, jegyzőkönyv.
Perselyek:
Zárt műanyagból, egyszeri használatra, csak felvágással nyitható, számozott.
Megrendelés határideje: február 1.
A rendelt mennyiség leszállítása: április 1.
Darabszám megállapítás. Javaslat: 10 000 db (Irányár: db/20 Ft).
Átvétel: április 1-jén, országos szétosztás, számozás szerinti helyi szétosztás.
Operatív Bizottság:
Vitray Tamás
a kuratórium képviselője
Dr. Szabó Imre
Pálos Miklós
a Hungária Biztosító képviselője.

* * *

b.

Vitray Tamás és Csehák Judit levélváltása a „Füstmentes Nap" akcióról

Vitray Tamás levele az egészségügyi miniszterhez
1988. január 22.

86/M/[19]88.

Dr. Csehák Judit
miniszter

Szociális- és Egészségügyi Minisztérium
Budapest

Tisztelt dr. Csehák Judit!

Személyes találkozásunk nyomán másolatban mellékelem a Hungária Biztosító vezérigazgatójának ajánlatát, amelyet Kuratóriumunk végrehajtó bizottsága az Ön egyetértése nyomán elfogadott.

Az akció meghirdetése nyomán erőteljes tömegkommunikációs kampányt szervezünk, hogy az adott „Füstmentes" napon, már országszerte ismert legyen szándékunk. Egyszersmind arra kérem, szíveskedjék a Művelődési Minisztériumban eljárni, hogy a mozgalomhoz egyetértőleg csatlakozzanak, ami azt jelenti, hogy a maguk részéről is szervezik a tanulóifjúságot a gyűjtéshez.

A belügyminiszternél és a környezetvédelmi miniszternél a Kuratórium jelentkezik, hogy az ugyancsak az Ön javaslatára, arra a napra (április 7-e) a maguk részéről ők is segítenek a levegő füstmentesítésében.

Engedelmével, április 7-ig rendszeresen tájékoztatom, hogyan haladunk.

Budapest, 1988. 01. 22.

Tisztelettel:

Vitray Tamás
„A rák ellen, az emberért, a holnapért!"
Kuratórium elnöke

* * *

Csehák Judit kézírásos levéltervezete Vitray Tamásnak

[Kézírásos levél.]
Kedves Vitray Tamás!

Örömmel olvastam tájékoztató sorait a „Füstmentes Nap" szervezési eredményeiről. Örvendetes a széles körű csatlakozási kedv, mely minden bizonnyal kedvező visszhangra is talál. Ígéretem szerint a Művelődési Minisztériumban megkerestem Gazsó e[lv]t[árs]at, és kértem segítségüket az akció sikeres lebonyolításához. Egyetértésük esetében Önt személyesen fogják megkeresni.

[Dátum nélkül.]

szívélyesen üdvözli
Cs[ehák] J[udit]

* * *

Vitray Tamás levele az egészségügyi miniszterhez
1988. február 10.

86/M/[19]88

Dr. Csehák Judit
miniszter

Szociális és Egészségügyi 
Minisztérium
Budapest

Tisztelt dr. Csehák Judit!

Nagyon röviden, hogy legyen ideje elolvasni, számolok be, hogy állunk a „Füstmentes nappal".

1.) Az akciót március 14-i gálakoncertünkön hirdetjük meg (Vigadó). A gálakoncerten - visszaigazolva - csupa nagy név vesz részt.

2.) Az akcióban a Magyar Posta is részt vesz, ugyanis április 7-én, amikor arra hívjuk fel a dohányosokat, hogy legalább aznap ne dohányozzanak, és az arra költendő összeget adják a rákellenes mozgalom céljára, az ország 18 100 piros postaládájába minden borítékolás vagy egyéb körítés nélkül fém- és papírpénzt egyaránt be lehet majd dobni. Ugyancsak több ezer hivatalos postazsákkal, amelyet speciálisan lezárható kupakkal látunk el, iskolás gyerekek gyűjtenek ugyanezen elv alapján a felnőttektől. (Szépen kérem, ne feledje, hogy kedvesen elvállalta, miszerint beszél a művelődésüggyel e tárgyban. Aznap iskolaszüneti nap, húsvéti szünet.)

3.) A Hungária Biztosító, minden különösebb reklámigény nélkül a befolyt összeget megduplázza.

4.) Horváth István belügyminiszternél jártam - az Ön tanácsának megfelelően -, aki elvben máris egyetértett az aznapi kipufogó gáz méréssel, továbbá javaslatomra ugyancsak elvben még, egyetért azzal is, hogy a tanácsi kezelésben lévő parkírozó helyek (országosan) április 7-i jövedelme is ezt a célt szolgálja.

A környezetvédőkhöz ezután megyek, remélem, hasonló eredménnyel, egyelőre ennyi a közlendőm. Arra kérem - ha tán' feleslegesnek is látszik - , akárha két sorban, igazolja vissza, hogy egyetért és változatlanul támogat bennünket, mert ez fontos a továbblépés szempontjából. Addig is

tisztelettel üdvözli

1988. 02. 10.

Vitray Tamás

* * *

86/M/1988.


művelődési miniszterhelyettes

B u d a p e s t

Kedves Gazsó Elvtárs!

A Hungária Biztosító mellékelt javaslata, valamint a „Rák ellen az emberért, a holnapért!" alapítvány kuratóriuma egyetértése alapján, az Egészségügyi Világnapon - április 7-én - „Füstmentes napot", „Egy nap dohányzásmentes Magyarországot!" kívánunk szervezni. Ehhez kérjük a Művelődési Minisztériumot, hogy egyetértően csatlakozzon a mozgalomhoz, és szervezze a tanuló ifjúságot a gyűjtéshez. A Magyar Posta felajánlása alapján több ezer speciális kupakkal lezárható hivatalos postazsákba az iskolásoknak a felnőtt dohányosoktól kellene összegyűjteni az e napra dohányzásra költendő összeget, hogy azt adják a rákellenes mozgalom céljára. Az akcióhoz a Belügyminisztérium és a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium is csatlakozik.

Amennyiben Önök is támogatni kívánják a mozgalmat, kérjük, megbízott munkatársain keresztül szíveskedjenek felkeresni az alapítvány kuratóriumának elnökét, Vitray Tamást.

Segítségüket köszönve.

Budapest, 1988. február 17.

Elvtársi üdvözlettel:
(Csehák Judit)

* * *

Csehák Judit egészségügyi miniszter levele Vitray Tamáshoz
1988. február 17.

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER
86/M/1988.

Vitray Tamás
MAGYAR TELEVÍZIÓ

B u d a p e s t

Kedves Vitray Tamás!

Örömmel olvastam tájékoztató sorait a Füstmentes Nap szervezési eredményeiről. Örvendetes a széles körű csatlakozási kedv, amely minden bizonnyal kedvező visszhangra is talál.

Ígéretem szerint a Művelődési Minisztériumban megkerestem Gazsó elvtársat, és kértem segítségüket az akció sikeres lebonyolításához. Egyetértésük esetén Önt személyesen fogják megkeresni.

További eredményes munkát kívánva
Budapest, 1988. február 17.

szívélyesen üdvözli
(Csehák Judit)

* * *

Vitray Tamás levele Csehák Juditnak
1988. április 13.

Dr. Csehák Judit
Miniszter
Szociális és Egészségügyi
Minisztérium

B u d a p e s t

Tisztelt Dr. Csehák Judit!

Mert tudom, hogy érdekli, mellékelten küldöm a „Füstmentes nap" összegszerű eredményét. Az itt szereplő 4 636 585 Ft csak a postaládák és postazsákok tartalmát összegzi, ehhez járul még ugyanennyi a Hungária Biztosító gáláns „duplázási" ajánlata jóvoltából, félmillió a környezetvédők minisztériumától, 200 000 a Belügyminisztériumtól. 650 000 Ft felett van a képzőművészeti kiállításunkból befolyt összeg is, továbbá meghaladja az egymilliót a „Füstmentes nap" meghirdetése és az április 7-e közötti időszakban csekkszámlánkra befizetett pénzösszeg is. Minimum megdupláztuk az alapítvány eddigi vagyonát.

Ugye nem haragszik, hogy sietek megosztani ezt az örömhírt?

Vitray Tamás

1988. 04. 13.

* * *

Csehák Judit miniszter válaszlevele Vitray Tamásnak
1988. április 19.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTER
86/M/1988.

Vitray Tamás
Magyar Televízió
B u d a p e s t

Kedves Vitray Tamás!

Köszönöm, hogy megosztotta velem az örömhírt a „Füstmentes Nap" szervezési és összegszerű eredményeiről.

Örvendetes, hogy felhívásunk széles körben kedvező visszhangra és a dohányosok egyetértő támogatására talált.

Eredményes munkájukhoz tiszta szívből gratulálok és bízom benne, hogy a megduplázott vagyonból még hatékonyabban tudunk küzdeni a rák ellen, az emberért, a holnapért.

Budapest, 1988. április 19.

Szívélyes üdvözlettel:
(Dr. Csehák Judit)

Jelzet: MOL XIX-C-13-a-86/M-1988. (Magyar Országos Levéltár Szociális- és Egészségügyi Minisztérium)

Ezen a napon történt szeptember 21.

1980

Iraki csapatok benyomulnak Iránba, ezzel megkezdődik a két ország közötti háború.Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt közel két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Beköszöntő

 

Diaszpórák, személyes sorsok

 

A görög eredetű „diaszpóra” fogalom hosszú ideig a zsidó, görög és örmény szétszóratás leírására szolgált, manapság viszont a kényszerű kiűzetés vagy az önkéntes migráció következtében létrejött külföldi etnikai kisebbségi közösségek szinonimájává vált. A diaszpórák idegen befogadó országban tevékenykednek ugyan, de tagjait – a szociológiai vizsgálatok szerint – erős érzelmi kötelékek fűzik származási országukhoz. Magyar diaszpórán általában a 19. század végétől az országot, illetve a Kárpát-medencét több hullámban önként elhagyó, ma Nyugat-Európában és a tengerentúlon élő szórványmagyarságot értjük. Friss adatok szerint a diaszpórában élő magyarok száma – a leszármazottakkal együtt – körülbelül 2,5 millió fő, akiknek a fele azonban már nem tud magyarul.

Az elmúlt évtizedben a tengerentúli magyarság képviselői jelezték, hogy a diaszpóra tagjainak az évtizedek alatt összegyűjtött értékes dokumentumai egyre nagyobb veszélyben, sok esetben a megsemmisülés határán vannak. A Magyar Diaszpóra Tanács ezért 2013-ban elfogadta a Mikes Kelemen Programot, amelynek célja az, hogy a diaszpóramagyarság könyvtári, levéltári örökségét rendezett módon összegyűjtve Magyarországra szállítsák és gondoskodjanak későbbi méltó felhasználásáról. A Nemzetpolitikai Államtitkárság és az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében elindított Mikes Kelemen Program 2014. január 1-jén kezdte el munkáját. A program eredményeként az elmúlt hat év során mintegy négyezer doboznyi iratanyag és tárgy érkezett haza a világ minden részéből.

A Magyar Nemzeti Levéltár szakmai partnerként 2015-ben csatlakozott e kezdeményezéshez, felvállalva a levéltárszakmai koordinációt. A Mikes Kelemen Program és a Nemzeti Kulturális Alap által finanszírozott Ithaka-program segítségével folyamatosan közreműködik az európai és tengerentúli emigráció iratanyagának szervezett hazahozatalában, az iratanyagok levéltári struktúrájának kialakításában, majd kutathatóvá tételében. Ennek eredményeként a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának őrizetébe számos értékes irathagyaték került, amelyekből ízelítőül már az ArchívNet 2017. évi 2–3. összevont száma is közölt két írást.

Idei 4. számunk – „Diaszpórák, személyes sorsok” – fő témája szintén a diaszpóra-lét. Schmidt Anikó Hoffmann Ferenc református lelkésznek az 1920-as, 1930-as években keletkezett, a nyugat-kanadai magyarok életét dokumentáló páratlanul gazdag fényképalbumát mutatja be. Seres Attila varsói levéltári kutatásai alapján ismerteti az erdélyi lengyel diaszpóra életét az 1930-as évek végén, mindemellett közread egy eddig ismeretlen Márton Áron-levelet és egy fényképet, amelyen a püspök is szerepel. Miklós Dániel az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó Eckhardt Tibor 1943-ban kelt levélrészletét közli. Ebben a kisgazdapárti politikus az amerikai politikai helyzetről tájékoztatja magyarországi ismerőseit, egyúttal saját sorsáról is beszámol. Főcze János Paál Árpád nekrológját publikálja, – az erdélyi magyar politikus és publicista ezt Ovtavian Goga román költő, Ady Endre egykori barátja 1938 májusában bekövetkezett halála alkalmából írta. Összeállításunkat Závoczki Adrienn írásával zárjuk, aki levéltári iratok alapján a két világháború között Magyarországon élt olasz állampolgárok sorsába nyújt betekintést

 

Budapest, 2020. szeptember 14.

 

A szerkesztők