Hadirokkant jelvények a második világháború után

A második világháború után az új hatalom újragondolta és szabályozta kitüntetési rendszerét. Az alapítások körüli huzavonában és az adományozásoknál egyre inkább a kommunista párt szempontjai érvényesültek. Elsősorban a politikai okok miatt üldözöttek kaptak kitüntetéseket. Ebbe a kitüntetés alapítási közegbe illeszkedett a második világháború hadirokkantjai számára készített új típusú hadirokkant jelvény is, melynek elkészítése körüli bonyodalmakat mutatjuk be forrásközlésünkben.

Az Országos Hadigondozó Hivatalban átvett hadirokkant jelvényekről készült jegyzőkönyvek

a.
Jegyzőkönyv

Készült Budapesten 1948. évi október hó 22-én az Országos Hadigondozó Hivatal Andrássy út 12. számú helyiségében, a 27.854/1948. eln[öki] 2. számú rendelettel Markovits Jelvény- és Éremkészítő Üzemnél megrendelt új mintájú hadirokkantjelvények részszállításának átvétele alkalmával.

Jelen vannak: dr. Veégh László min[iszteri] o[sztály]tan[ácsos], a hadigondozási főosztály részéről, Koós Zoltán a hivatal alelnöke, Ásvány Ferenc min[iszteri] sz[ám]v[evőségi] főtanácsos az eln[öki] 2. osztály részéről, Riskó Béla min[iszteri] számvizsgáló az érdekelt számvevőségi osztály részéről, Hódi Lajos min[iszteri] irodatiszt és Nyíry Sándor műszaki főtanácsos a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet részéről.

A szállító vállalat részéről Markovits Géza van jelen.

A szállító cég a megrendelés alkalmával megtekintett és a megrendelőlevél értelmében bemutatott és elfogadott mintának megfelelő kivitelezésű jelvényt lett volna köteles szállítani.

A szállító cég fent nevezett megbízottai a mai napon 13 400 drb és 2400 drb gomblyuktámasztékos jelvényt ajánlott fel átvételre. [a dőlt betűs áthúzva, felette a darabszám kézírással átjavítva] 5850 drb.

Szakértő az átvételre megajánlott szállítmányból kémpróbaszerűen kivett mintákat felülvizsgálta és azokat a megrendeléskor bemutatott mintával összehasonlítva a következő szakvéleményt adja:

A szállított mennyiség zománcozása a vályúkba behúzódott és a felszínen nem sima. A dombornyomás kontúrjai nem elég élesek és az oxidáció helytelen voltánál fogva a jelvények foltosak. Összefoglalva a szakértő megállapítja, hogy a szállított jelvények a megrendelésben foglalt feltételeknek és a megtekintett mintának nem felelnek meg.

A szakértő fenti véleménye, valamint a bizottság közvetlen észlelete alapján a bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a jelvényeket nem veszi át.

A fentieknek a szállító cég képviselőjével való közlése után a jegyzőkönyv aláíratott.

K. m. f. t.

(dr. Veégh László)
min[iszteri] o[sztály]tan[ácsos]
(Koós Zoltán)
alelnök
(Ásvány Ferenc)
min[iszteri] sz[ám]v[evőségi] főtanácsos
(Riskó Béla)
min[iszteri] számvizsgáló
(Nyíry Sándor)
műszaki tanácsos
(Hódi Lajos)
min[iszteri] irodatiszt

(Dévényi Klára)
jegyzőkönyvvezető

b.
Jegyzőkönyv

Készült Budapesten 1948. évi november hó 2-án az Országos Hadigondozó Hivatal Andrássy út 12. számú helyiségében a 27.854/1948. eln. 2. számú rendelettel Paskay Jelvény- és Éremkészítő Üzemnél megrendelt új mintájú hadirokkant jelvények részszállításának átvétele alkalmából.

Jelen vannak: dr. Veégh László min[iszteri] o[sztály]tanácsos, a Hivatal részéről, Ásvány Ferenc min[iszteri] sz[ám]v[evőségi] főtanácsos, az elnöki 2. osztály részéről, Riskó Béla min[iszteri] számvizsgáló az érdekelt számvevőségi osztály részéről, Nyíri Sándor műszaki főtanácsos, a Technológia és Anyagvizsgáló Intézet részéről és Hódi Lajos miniszteri irodatiszt. Utóbbi a jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg elismeri, hogy a jegyzőkönyvben felsorolt hadirokkant jelvényeket megőrzés végett átvette.

A szállító cég részéről Paskay Károly van jelen.

A szállító cél a mai napon 7000 drb tűs és 3000 drb gomblyuktámasztékos (összesen 10 000 drb) jelvényt ajánlott fel átvételre.

Szakértő az átvételre megajánlott szállítmányt kémpróbaszerűen felülvizsgálta és megállapította, hogy a jelvények lemezanyaga a bemutatott mintától eltérően vékonyabb, a zománcozás felszíne, bár csiszolt, de nem egyenletes, behúzódások vannak rajta és a dombornyomás kontúrjai nem olyan élesek, mint a mintán. Szakértő megállapítja, hogy a jelvények lemezanyaga, valamint kivitele fenti kifogások alapján a megrendelésben foglalt feltételekkel és a vállalkozó cég által megtekintett mintákkal nem mindenben egyezik meg.

A bizottság megkérdezi a szakértőt, hogy a bemutatott és felülvizsgált jelvényeket olyanoknak ítéli-e, melyek még használhatók-e, megfelelnek-e a célnak és éppen ezért átvehetők-e? A szakértő kijelenti, hogy a jelvények kivitel szempontjából az átvehetőség határán vannak.

Bizottság fenti véleményt figyelembe véve úgy határozott, hogy a jelvényeket átveszi. Figyelmezteti azonban a szállító céget, hogy az átvett jelvények anyagi, kiviteli és készítésbeli hiányosságáért felelősséggel tartozik.

Fentieket a szállító cég képviselőjével közölte a bizottság, ami után a jegyzőkönyv aláíratott.

K. m. f. t.

Nyíri Sándor
Riskó Béla
Hódi Lajos
Veégh László
Ásvány Ferenc
Paskay Károly

c.
Jegyzőkönyv

Készült Budapesten 1948. évi november hó 2-án az Országos Hadigondozó Hivatal Andrássy út 12. számú helyiségében a 27.854/1948. eln[öki] 2. számú rendelettel a Markovits Jelvény és Éremkészítő Üzemnél megrendelt új mintájú hadirokkant jelvények részszállításának átvétele alkalmával.

Jelen vannak: dr. Veégh László min[iszteri] o[sztály]tanácsos a Hivatal részéről, Ásvány Ferenc min[iszteri] sz[ám]v[evőségi] főtanácsos, az eln[öki] 2. osztály részéről, Riskó Béla min[iszteri] számvizsgáló az érdekelt számvevőségi osztály részéről, Nyíri Sándor műszaki főtanácsos a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet részéről és Hódi Lajos min[iszteri] irodatiszt. Utóbbi a jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg elismeri, hogy a jegyzőkönyvben felsorolt hadirokkant jelvényeket megőrzés végett átvette.

A szállító vállalat részéről Markovits Géza van jelen.

A szállító cég fentnevezett megbízottja a mai napon 4400 darab tűs és 1450 darab gomblyuktámasztékos (összesen 5850 drb) jelvényt ajánlott fel átvételre.

Szakértő az átvételre megajánlott szállítmányból kémpróbaszerűen kivett mintákat felülvizsgálta és azokat a megrendeléskor bemutatott mintával összehasonlítva a következő szakvéleményt adja:

Megállapítja, hogy a jelvényeken a múltban kifogásolt hibák már kisebb mértékben fordulnak elő. (Lásd a f. évi okt. 22-én felvett jegyzőkönyvet.) Nevezetesen a zománcozás már tökéletesebb, a zománcozás felszíne simább, a dombornyomás kontúrjai is élesebbek. A jelvények bronzbevonata viszont sokat nem javult, mert a jelvények között még mindég akadnak foltosak. A szakértő összefoglalva megállapítja, hogy a szállított jelvények a megrendelésben foglalt feltételekkel és a megrendelés kiadásánál megtekintett mintával nem egyezik meg mindenben.

A bizottság megkérdezi a szakértőt, hogy a bemutatott és felülvizsgált jelvényeket olyanoknak ítéli-e, melyek még használhatók-e, megfelelnek-e a célnak és éppen ezért átvehetők-e?

Szakértő kijelenti, hogy a jelvények kivitel szempontjából az átvehetőség határán vannak.

Bizottság fenti véleményt figyelembe véve úgy határozott, hogy a jelvényeket átveszi. Figyelmezteti azonban a szállító céget, hogy az átvett jelvényeket anyagi, kiviteli és készítésbeli hiányosságaiért felelősséggel tartozik.

Fentieket a szállító cég képviselőjével közölte a bizottság, ami után a jegyzőkönyv aláíratott.

K. m. f. t.

Nyíri Sándor
Riskó Béla
Hódi Lajos
Veégh László
Ásvány Ferenc
Markovits Géza

d.

188.278/1949. 1/aTárgy: A Nemesfémipari Jelvény- és Fémárukészítő Munkások Termelő Szövetkezetétől 9300 drb új mintájú h[adi]r[okkant] jelvény átvétel

J e g y z ő k ö n y v

készült Budapesten 1948. évi november hó 17-én az Országos Hadigondozó Hivatal által 27.854/1948. Eln. 2. szám alatt megrendelt 33 300 darab hadirokkant jelvény első részlegének, azaz 9300 drb jelvénynek bizottsági átvétele alkalmával.

Jelen vannak: az Országos Hadigondozó Hivatal részéről: dr. Veégh László min[iszteri] osztálytanácsos, Hódi Lajos, a számvevőség részéről: Riskó Béla min[iszteri] számvizsgáló, az eln[öki] 2. o[sztály] részéről Ásvány Ferenc min[iszteri] számvevőségi főtanácsos, a Technológia és Anyagvizsgáló Intézet részéről: Nyíri[y] Sándor műszaki tanácsos, mint az Országos Hadigondozó Hivatal által felkért szakértő.

Szakértő a bemutatott jelvények közül kémpróbaszerűen kivett darabokat méret, anyagminőség és kivitel szempontjából felülvizsgálta és azokat a megrendelésben foglalt előírástól és a szállító cégnek előzetesen átadott mintáktól eltérőknek találta. Az eltérés a jelvény lemez-anyagának vastagságában volt, tudniillik a szállított jelvények lemezanyaga a mintáétól eltérően vékonyabb volt. Eltért a mintától a jelvényen látható nemzeti színű zománcozás kivitele is. Bizottság a szakértőt megkérdezve, annak azon véleménye alapján, hogy ezek a jelvények még az átvehetőség alsó határán vannak - a jelvényeket még átvehetőknek találta és azokat mennyiségileg is átvette.

K. m. f. t.

A Nemesfémipari Munkások Szövetkezete részéről

Csillag Zoltán
[olvashatatlan] Attila

Nyíry Sándor
Riskó Béla
Veégh László
Hódi Lajos
Ásvány Ferenc

e.
J e g y z ő k ö n y v

Készült Budapesten 1948. évi november hó 26-án az Országos Hadigondozó Hivatal Andrássy út 12. számú helyiségében a 27.854/1948. eln[öki] 2. számú rendelettel [a] Nemesfémipari Jelvény- és Fémárukészítő Munkások Termelő Szövetkezeténél megrendelt új mintájú hadirokkant jelvények részszállításának átvétele alkalmával.

Jelen vannak: Békefi Gyula előadó, a Hivatal részéről, Ásvány Ferenc min[iszteri] sz[ám]v[izsgáló], főtanácsos az elnöki 2. osztály részéről, Riskó Béla min[iszteri] számvizsgáló az érdekelt számvevőségi osztály részéről, Nyíri Sándor műszaki főtanácsos, a Technológia és Anyagvizsgáló Intézet részéről és Hódi Lajos miniszteri irodatiszt. Utóbbi a jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg elismeri, hogy a jegyzőkönyvben felsorolt hadirokkant jelvényeket megőrzés végett átvette.

A szállító cég részéről Csillag Zoltán van jelen.

A szállító cég a mai napon 8800 tűs és 2300 drb gomblyuktámasztékos (összesen 11 100 drb) jelvényt ajánlott fel átvételre.

Szakértő az átvételre megajánlott szállítmányt kémpróbaszerűen felülvizsgálta és megállapította, hogy a jelvények lemezanyaga a bemutatott mintáétól eltérően vékonyabb, a zománcozás felszíne, bár csiszolt, de nem egyenletes, behúzódások vannak rajta és a dombornyomás kontúrjai nem olyan élesek, mint a mintán. Szakértő megállapítja, hogy a jelvények lemezanyaga, valamint kivitele fenti kifogások alapján a megrendelésben foglalt feltételekkel és a vállalkozó cég által megtekintett mintákkal nem mindenben egyezik meg.

A bizottság megkérdezi a szakértőt, hogy a bemutatott és felülvizsgált jelvényeket olyanoknak ítéli-e, melyek még használhatók-e, megfelelnek-e a célnak és éppen ezért átvehetők-e? A szakértő kijelenti, hogy a jelvények kivitel szempontjából az átvehetőség határán vannak.

Bizottság fenti véleményt figyelembe véve úgy határozott, hogy a jelvényeket átveszi. Figyelmezteti azonban a szállító céget, hogy az átvett jelvények anyagi, kiviteli és készítésbeli hiányosságáért felelősséggel tartozik.

Fentieket a szállító cég képviselőjével közölte a bizottság, ami után a jegyzőkönyv aláíratott.

K. m. f. t.

Csillag Zoltán
Nyíri Sándor
Riskó Béla
Hódi Lajos
Békefi Gyula

f.
J e g y z ő k ö n y v

Készült Budapesten 1948. évi december hó 6-án, az Országos Hadigondozó Hivatalban, a Paskay Jelvénykészítő Üzem által leszállított új mintájú hadirokkant jelvények átvétele alkalmával.

Jelen vannak: az O. H. H. részéről dr. Veégh László min[iszteri] o[sztály]tanácsos, az O. H. H. Számvevősége részéről Riskó Béla min[iszteri] számvizsgáló, a Technológia és Anyagvizsgáló Intézet részéről Nyíry Sándor műszaki tanácsos, mint az OHH részéről felkért szakértő és Hódi Lajos. Utóbbi a jegyzőkönyv aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyvben foglalt mennyiséget megőrzésre átveszi. Ásvány Ferenc sz[ám]v[evőségi] főtanácsos az anyagbeszerzés részéről.

A szállító cég részéről Paskay Károly van jelen.

Szállító cég a mai napon 5000 drb (3500 drb tűs, 1500 drb gomblyuktámasztékos) hadirokkantjelvényt szállított le.

Szakértő az átvételre felajánlott jelvényeket kémpróbaszerűen felülvizsgálta és azokat az eredeti mintadarabbal összehasonlította. A vizsgálat során kitűnt, hogy a felajánlott darabok az előírt követelmények használhatóságát nem befolyásolja. Szakértő a jelvényeket átvehetőknek minősítette. Bizottság szakértő véleménye alapján az 5000 drb jelvényt mennyiségileg és minőségileg átvette.

K. m. f. t.

Nyíri Sándor
Riskó Béla
Hódi Lajos
Veégh László
Paskay Károly
Ásvány Ferenc

g.

Rendelőszám: 27.854/1948. Eln[öki] 2.

Jegyzőkönyv

Készült Budapesten 1948. december hó 27-én, az Országos Hadigondozó Hivatalban, a Paskay Jelvénykészítő Üzem által leszállított új mintájú hadirokkant jelvények átvétele alkalmával.

Jelen vannak: az OHH részéről Békefi Gyula előadó, az OHH Számvevősége részéről Riskó Béla min[iszteri] számvizsgáló, a Technológia és Anyagvizsgáló Intézet részéről Nyíri Sándor műszaki tanácsos, mint az OHH által felkért szakértő, Ásvány Ferenc sz[ám]v[evőségi] főtanácsos a Népjóléti Minisztérium Anyagbeszerzési osztálya részéről és Hódi Lajos. Utóbbi a jegyzőkönyv aláírásával elismeri, hogy a jegyzőkönyvben foglalt mennyiséget megőrzésre átveszi.

A szállító cég részéről Paskay Károly van jelen.

Szállító cég a mai napon 6900 drb, új mintájú hadirokkant jelvényt szállított le, melyek közül 5100 drb tűs és 1800 drb gomblyuktámasztékos.

Szakértő a jelvényeket kémpróbaszerűen felülvizsgálta, és azokat az eredeti mintadarabbal összehasonlította. A vizsgálat során kitűnt, hogy a felajánlott darabok az előírt követelményektől lényegtelen eltérést mutatnak, amely körülmény azonban a jelvények használhatóságát nem befolyásolja. Szakértő a jelvényeket átvehetőknek minősítette. Bizottság szakértő véleménye alapján a 6900 darab jelvényt mennyiségileg és minőségileg átvette.

K. m. f. t.

Ásvány Ferenc
Paskay Károly
Békefi Gyula
Nyíri Sándor
Hódi Lajos

Jelzet: MOL XIX-C-1-j-3441-55-1948. (Magyar Országos Levéltár Népjóléti Minisztérium Szociálpolitikai főosztály)

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Ezen a napon történt szeptember 25.

1918

Megalakult a Szent Imre Kör Segítő Bizottsága, amely a Pro Juventute Catholica akció szerveként működött. Ez volt a kör legjelentősebb...Tovább

1920

A Nemzetgyűlés elfogadta a numerus claususról szóló törvényjavasla-tot.Tovább

1931

Budapesten, a Royal moziban levetítik az első magyar hangosfilmet, „A kék bálvány”-t.Tovább

1956

Üzembe lép az első transzatlanti telefonkábel.Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt közel két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Beköszöntő

 

Diaszpórák, személyes sorsok

 

A görög eredetű „diaszpóra” fogalom hosszú ideig a zsidó, görög és örmény szétszóratás leírására szolgált, manapság viszont a kényszerű kiűzetés vagy az önkéntes migráció következtében létrejött külföldi etnikai kisebbségi közösségek szinonimájává vált. A diaszpórák idegen befogadó országban tevékenykednek ugyan, de tagjait – a szociológiai vizsgálatok szerint – erős érzelmi kötelékek fűzik származási országukhoz. Magyar diaszpórán általában a 19. század végétől az országot, illetve a Kárpát-medencét több hullámban önként elhagyó, ma Nyugat-Európában és a tengerentúlon élő szórványmagyarságot értjük. Friss adatok szerint a diaszpórában élő magyarok száma – a leszármazottakkal együtt – körülbelül 2,5 millió fő, akiknek a fele azonban már nem tud magyarul.

Az elmúlt évtizedben a tengerentúli magyarság képviselői jelezték, hogy a diaszpóra tagjainak az évtizedek alatt összegyűjtött értékes dokumentumai egyre nagyobb veszélyben, sok esetben a megsemmisülés határán vannak. A Magyar Diaszpóra Tanács ezért 2013-ban elfogadta a Mikes Kelemen Programot, amelynek célja az, hogy a diaszpóramagyarság könyvtári, levéltári örökségét rendezett módon összegyűjtve Magyarországra szállítsák és gondoskodjanak későbbi méltó felhasználásáról. A Nemzetpolitikai Államtitkárság és az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében elindított Mikes Kelemen Program 2014. január 1-jén kezdte el munkáját. A program eredményeként az elmúlt hat év során mintegy négyezer doboznyi iratanyag és tárgy érkezett haza a világ minden részéből.

A Magyar Nemzeti Levéltár szakmai partnerként 2015-ben csatlakozott e kezdeményezéshez, felvállalva a levéltárszakmai koordinációt. A Mikes Kelemen Program és a Nemzeti Kulturális Alap által finanszírozott Ithaka-program segítségével folyamatosan közreműködik az európai és tengerentúli emigráció iratanyagának szervezett hazahozatalában, az iratanyagok levéltári struktúrájának kialakításában, majd kutathatóvá tételében. Ennek eredményeként a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának őrizetébe számos értékes irathagyaték került, amelyekből ízelítőül már az ArchívNet 2017. évi 2–3. összevont száma is közölt két írást.

Idei 4. számunk – „Diaszpórák, személyes sorsok” – fő témája szintén a diaszpóra-lét. Schmidt Anikó Hoffmann Ferenc református lelkésznek az 1920-as, 1930-as években keletkezett, a nyugat-kanadai magyarok életét dokumentáló páratlanul gazdag fényképalbumát mutatja be. Seres Attila varsói levéltári kutatásai alapján ismerteti az erdélyi lengyel diaszpóra életét az 1930-as évek végén, mindemellett közread egy eddig ismeretlen Márton Áron-levelet és egy fényképet, amelyen a püspök is szerepel. Miklós Dániel az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó Eckhardt Tibor 1943-ban kelt levélrészletét közli. Ebben a kisgazdapárti politikus az amerikai politikai helyzetről tájékoztatja magyarországi ismerőseit, egyúttal saját sorsáról is beszámol. Főcze János Paál Árpád nekrológját publikálja, – az erdélyi magyar politikus és publicista ezt Ovtavian Goga román költő, Ady Endre egykori barátja 1938 májusában bekövetkezett halála alkalmából írta. Összeállításunkat Závoczki Adrienn írásával zárjuk, aki levéltári iratok alapján a két világháború között Magyarországon élt olasz állampolgárok sorsába nyújt betekintést

 

Budapest, 2020. szeptember 14.

 

A szerkesztők